HLEDÁME NOVÉ ZPŮSOBY A PŘÍLEŽITOSTI

 

 

Podnikání není o omezování, ale hledání nových způsobů práce a příležitostí…a to se neobejde bez odstraňování plýtvání a ztrát.

Ano, jsme omezeni v podnikatelských aktivitách díky nařízenému opatření na všech frontách. Někteří zaměstnanci pracují z domu, jiní musí chodit do práce, aby vyráběli alespoň nějaké produkty či poskytovali služby. Ale práce a podnikání se postupně mění, nepřizpůsobuje se pouze omezením, ale zároveň nás nutí přežít, vytvářet nové příležitosti a rozvíjet nové formy podnikání, učí nás pracovat jinak, než jsme byli zvyklí.

Tyto nové formy podnikání jdou ruku v ruce s modernizací, digitalizací a využívání nových znalostí a způsobů práce spojených s hledáním vyšší výrobní i prodejní efektivity. Tu lze dosáhnout zejména tím, že zvládneme v naší práci, podnikání i ve vztahu k našim zákazníkům další významné omezení. Těmi jsou ztráty a plýtvání, se kterými se musíme každý den potýkat. Otázkou však stále zůstává, zda je můžeme, umíme a chceme z naší práce i života vytlačit.

Co nás omezuje? Co můžeme změnit k lepšímu?

1. Nadvýroba nebo výroba na sklad. Jedním z nejčastějších způsobů plýtvání je nadvýroba. Z obavy, že nebudou pracovat stroje, že mohou chybět zaměstnanci nebo materiál, se vyrábí více, než je potřeba (předstih před plánem). Důsledkem jsou zvýšené zásoby a s tím spojené náklady na skladování, manipulaci a problémy s hotovostí.
2. Zásoby. Ty zakrývají problémy ve výrobním procesu. Je-li před jednotlivými pracovními procesy dostatek zásob, cítíme se bezpečně. Ale i to je chybný kalkul. Snižováním zásob se objevují problémy, které jsme předtím správně nevnímali. Když lze nyní s těmito problémy cíleně zacházet a řešit je, snižují se zásoby i problémy a náklady s nimi spojené.
3. Doby čekání a prostoje. U mnoha firem jsou na denním pořádku čekací doby. Chybou je, že si člověk na ně zvykne a nic přitom necítí. Sledování nedostatků a jejich odstraňování tvoří nepřetržitý tok a zamezuje čekacím dobám.
4. Transport a manipulace. Doprava a logistické náklady mohou být po osobních a materiálových nákladech nejvyšším nákladovým faktorem. Analýzy toku materiálu, diagramy doba-cesta apod. nám mohou pomoci šetřit vysoké náklady na dopravu a zrychlit průběžné doby výroby.
5. Zbytečné pohyby. Každý pohyb pracovníků, který neslouží přímo tvorbě hodnot, je plýtváním. To lze řešit zlepšováním dispozičních plánů (layoutů), zlepšováním pracovních postupů, úpravou pracovního místa. Pro zvýšení motivačního faktoru pro zaměstnance by mělo stát v popředí ergonomické uspořádání pracovišť. Zapojení zaměstnanců do zlepšovatelských skupin vytváří vysokou akceptaci změn.
6. Vady, zmetky, reklamace. Výroba vadných součástí znamená dodatečný materiál, dodatečnou energii, čas a kapacitu pro dodatečné opravy, dodatečnou přepravu, kontrolu, prostor pro uzavřené sklady, prostor pro opravárenský úsek apod. Omezování vad dosáhneme vyhledáváním a odstraňováním příčin (umíme zavést Six Sigmu, předcházet reklamacím), důrazem na kvalitu od samého začátku aj. Vady, které proniknou k zákazníkovi, nestojí jen čas a peníze, nýbrž vedou také často ke ztrátě image. Kvalita získává stále více na významu na téma „výhoda dobré lokality“.
7. Nadbytečnosti ve výrobní procesu. Ztráty ve výrobním procesu nejsou jen drahé, nýbrž vedou také ke značné frustraci a mnoha zklamáním u zaměstnanců. Vůle k podávání výkonů klesá, když se stejně nedá nic změnit. Nápravu sjedná optimalizace výrobních nebo obslužných procesů, postupů apod.
8. Únava, stres, přesčasy, neochota zlepšovat se. Nízká nezaměstnanost komplikuje život firmám i zaměstnancům. Společnosti nemohou najít nové lidi, a tak často z nouze rozdělují práci nerovnoměrně. Jeden člověk najednou zastává činnosti pro dva. Není divu, že je po čase přepracovaný.

„Do práce jsem nastupoval s chutí. Pracuji ve výrobě malé rodinné firmy, a počítal jsem s tím, že se mi občas přesčasy nevyhnou. Práce mě bavila a naplňovala, ale najednou jsem v byl v práci každý den deset hodin. Nepříjemné pro mě bylo i to, že jsem málokdy dostával pozitivní zpětnou vazbu, zkrátka jsem měl pocit, že nikdo pořádně moji práci neocení. Naprosto vyčerpán jsem odešel po třech letech.“ popsal můj známý.

I když současné omezení postihlo i konzultační služby a nejrůznější školení a ty se kvůli pravidlům o omezeném pohybu lidí nyní nemohou pořádat, současné technologie nám ale umožňují převést do online formy i odborné konzultace a poradenství určené vaší firmě. Jednoduše je děláme i skrze video konference nebo webináře. Cesta s Avarita BMC vede k přírůstku hodnot důsledným odstraňováním ztrát a plýtvání, inteligentním využíváním existujících potenciálů Vaší firmy.

 

„Pokud příležitost neklepe, postav dveře.“
~Milton Berle

Avarita_nove_zpusoby

  Zlaté avarití stránky

  Spoj se s námi

  Nečekejte na zázrak, zavolejte nám hned! Společně se podíváme, co Vás trápí a vymyslíme super řešení.

  Pobočky

  Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava

  Telefon

  +420 733 310 194

  Instagram

  avarita.cz

  Youtube

  Avarita

  WhatsApp

  +420 733 310 194