Pravidla soutěže

I. Obecná ustanovení

 1. Účastníkem soutěže se stává každý účastník, který akceptuje pravidla soutěže, splňuje tyto podmínky a zašle prostřednictvím komentáře na Facebooku odpověď na soutěžní otázku.
 1. Organizátorem soutěže je Jan Kovács se sídlem Balzacova 1194/5, 736 01 Havířov – Podlesí, IČ: 01807021, zapsán v živnostenském rejstříku sp. značka ŽÚ/3538/Vaň/2013/4 (dále jen „organizátor“).
 1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké.
 1. Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.
 1. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.
 1. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.
 1. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.
 1. Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Facebook a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá.
 2. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv Facebooku.

 

II. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

 1. Účastník soutěže poskytuje vložením komentáře jako odpovědi na soutěžní otázku organizátorovi výslovný souhlas s tím, aby organizátor soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, facebookové jméno a případně doručovací adresa) ve své marketingové databázi.
 1. Organizátor soutěže tímto informuje každého účastníka soutěže, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování dle předchozího odstavce, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán na adrese sídla organizátora.

III. Mechanismus soutěže

 1. Soutěž bude probíhat vždy v období uvedeném v oznámení příslušné soutěže.
 2. Ze všech odpovědí, které byly účastníky vloženy jako komentáře v daném období, vybere organizátor výherce podle kritéria uvedeného v oznámení soutěže.
 3. Počet výherců bude určen vždy v oznámení soutěže.

  Výhry a jejich předání
 • Výhry v soutěži a jejich počet bude určen vždy v oznámení o příslušné soutěži.
 • Každý výherce bude informován o výhře na facebookových stránkách Avarita
 • Výhry budou výhercům předány buď v sídle organizátora nebo budou zaslány poštou na výhercem uvedenou poštovní adresu v České republice. Při vrácení zásilky proběhne jeden další pokus o doručení.
 • Výhry nejsou soudně vymahatelné. Výhry jsou vždy uvedeny netto, po případném odvodu srážkové daně.

  Zveřejnění pravidel
 • Tato obecná, pro soutěže závazná pravidla budou zveřejněna po celou dobu trvání soutěže.